Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có được giảm 2% thuế VAT từ ngày 01/07/2023 không?

co so kinh doanh dich vu an uong

Ngày 30-6, Chính phủ đã ban hành một nghị định mới về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) áp dụng từ ngày 1-7 đến 31-12-2023. Điều này đã gây ra nhiều sự quan tâm đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Thuế VAT dịch vụ ăn uống là gì?

Trước khi tìm hiểu về chính sách giảm thuế VAT, hãy hiểu rõ về thuế VAT dịch vụ ăn uống. VAT (Value Added Tax) là loại thuế giá trị gia tăng áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ theo quy định của pháp luật. Đối với dịch vụ ăn uống, thuế VAT được tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ từ quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

co so kinh doanh dich vu an uong 1 1

Việc giảm thuế VAT và tác động đến ngành dịch vụ ăn uống

Chính sách giảm thuế VAT nhằm giảm giá thành hàng hóa và dịch vụ, từ đó khuyến khích hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, đồng thời đóng góp vào ổn định kinh tế và phục hồi kinh tế.

co so kinh doanh dich vu an uong 1

Theo nghị định mới ban hành, giảm thuế VAT 2% áp dụng đối với một số nhóm hàng hóa và dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất VAT 10% (giảm xuống còn 8%). Tuy nhiên, có một số nhóm hàng hóa và dịch vụ không được áp dụng giảm thuế VAT như viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất và sản phẩm, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Việc giảm thuế VAT dành cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Đáng chú ý, dịch vụ ăn uống là một trong số những dịch vụ được giảm thuế VAT 2% theo quy định của nhà nước. Điều này mang lại lợi ích cho các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn, giúp giảm giá thành sản phẩm và thu hút khách hàng. 

Hướng dẫn về việc lập tờ khai và hóa đơn giảm thuế VAT 2%

Nghị định 44/2023 cũng cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc lập tờ khai và hóa đơn giảm thuế VAT. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khi lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa và dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế VAT sẽ ghi “8%” tại dòng thuế suất thuế GTGT. Đồng thời, cơ sở kinh doanh cần kê khai thuế GTGT đầu ra dựa trên hóa đơn GTGT và kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã được giảm ghi trên hóa đơn GTGT.

co so kinh doanh dich vu an uong 3

Nếu đã lập hóa đơn và kê khai thuế theo mức thuế suất trước khi có chính sách giảm thuế, cơ sở kinh doanh và khách hàng cần thực hiện xử lý hóa đơn theo quy định của pháp luật. Cơ sở kinh doanh sẽ kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, trong khi khách hàng sẽ kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có) dựa trên hóa đơn sau khi xử lý.

Cơ sở kinh doanh cần thực hiện kê khai các hàng hóa và dịch vụ được giảm thuế VAT theo mẫu số 01 tại phụ lục IV của nghị định 44/2023, cùng với tờ khai thuế GTGT.

Kết luận

Việc giảm thuế VAT đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống sẽ hỗ trợ cho ngành này, giúp đảm bảo mục tiêu kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính sách này sẽ mang lại lợi ích cho các chủ quán và khách hàng, đồng thời đóng góp vào tình hình kinh tế chung của đất nước.

Related Post