VỀ CHÚNG TÔI

Con người Việt, chất lượng Nhật

Soft World là công ty công nghệ thông tin Việt Nam với vốn đầu tư từ cổ đông Nhật Bản.
Được thành lập bởi các thành viên có kinh nghiệm trên 15 năm làm việc và triển khai các giải pháp, dự án công nghệ thông tin tại Nhật Bản.
Trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty thành viên có trụ sở tại Nhật Bản và trung tâm phát triển ở thành phố Huế – Việt Nam.

TẦM NHÌN

Softworld VietNam trở thành thương hiệu cung cấp giải pháp tích hợp hệ thống, ứng dụng công nghệ 4.0 hàng đầu.

SỨ MỆNH

Mang giải pháp công nghệ áp dụng vào các ngành kinh tế Việt Nam với chất lượng Nhật Bản.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả kinh tế của giải pháp công nghệ đối với doanh nghiệp.