R&D Team

R&D Team

Đội ngũ R&D tại SoftWorld luôn nỗ lực khám phá và tiếp cận những tri thức mới về quá trình phát triển, các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ, sau đó áp dụng những tri thức đó để tạo ra cái mới, có tính cải tiến đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc của thị trường tốt hơn với các công nghệ tiên tiến như OCR, AI, IoT, Drone, Blockchain.

Skill

OCR
97%
AI
75%
IoT
88%
Drone
95%
Blockchain
80%

Contact

    ※ Toàn bộ thông tin khách hàng cung cấp được bảo mật và không cung cấp cho bên thứ ba.