Dịch Vụ Chủ Lực

Các lĩnh vực hoạt động nghiên cứu, phát triển tại SoftWorld hiện tập trung vào các nhóm dịch vụ công nghệ thông tin chính sau:

Quy Trình Hợp Tác

Phân Tích Yêu Cầu

Xác định, chốt tài liệu các tính năng và yêu cầu thiết kế mà hệ thống phần mềm cần có.

Thiết Kế Giao Diện

Thiết kế hệ thống phần mềm đáp ứng đúng yêu cầu, mục tiêu của doanh nghiệp bạn.

Lập Trình Phần Mềm

Phát triển sản phẩm dựa trên tài liệu đặc tả yêu cầu và thiết kế module được thống nhất.

Kiểm Thử Phần Mềm

Tạo kịch bản kiểm thử và thực hiện kiểm thử hệ thống với sự tham gia, góp ý của bạn.

Chuyển Giao Bảo Trì

Triển khai hệ thống ra môi trường doanh nghiệp và bàn giao các khía cạnh của dự án.

Đăng ký nhận tư vấn từ SoftWorld