Office Team

Nhân sự/Kế toán/Hành chính

Đội ngũ hành chính văn phòng tại SoftWorld bao gồm nhân sự, kế toán và hành chính đảm bảo hoạt động, phối hợp nhịp nhàng giữa các nhóm, các bộ phận cũng như gắn kết các phòng ban. Đồng thời, đảm bảo công việc văn phòng mỗi ngày được tiến hành suôn sẻ. Đội ngũ này là sợi dây kết nối vô cùng quan trọng tại SoftWorld.

Contact

    ※ Toàn bộ thông tin khách hàng cung cấp được bảo mật và không cung cấp cho bên thứ ba.