MKT/Sales Team

MKT/Sales Team

Sự phối hợp giữa 2 bộ phận Marketing & Sale tại SoftWorld bao gồm Content, Branding, Quảng cáo, Kinh doanh trong nước, Kinh doanh KV.Châu Á nhằm đạt được nhiều mục tiêu khác nhau.

– Marketing chịu trách nhiệm trong việc nâng cao nhận thức về thương hiệu và sản phẩm, thu hút và tạo ra nguồn khách hàng tiềm năng cho đội ngũ bán hàng.

– Bộ phận Sale sẽ là những người “đánh đòn tâm lý” bằng những “chiêu thức” tư vấn, đưa ra những giải pháp phù hợp nhất về sản phẩm và giải pháp để khách hàng quyết định hợp tác.

 

Contact

    ※ Toàn bộ thông tin khách hàng cung cấp được bảo mật và không cung cấp cho bên thứ ba.