Phát Triển App Mobile

Phát triển ứng dụng iOS, Android …, kết nối dữ liệu online cloud server. Ứng dụng quản lý thông qua mobile. Xây dựng hệ thống quản lý trên nền Web.

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của smartphone không chỉ ứng dụng cho nhu cầu giải trí cá nhân mà còn được ứng dụng trong bán hàng, quản lý, giáo dục, y tế,… bởi tính di động của nó.

Softworld VietNam cung cấp dịch vụ phát triển APP MOBILE CHẤT LƯỢNG CAO theo yêu cầu của khách hàng từ khi “lắng nghe yêu cầu” cho đến khi “hoàn thiện sản phẩm” bàn giao cho khách hàng.

  • Ứng dụng tin tức
  • Ứng dụng giới thiệu sản phẩm và bán hàng, thanh toán trực tuyến
  • Ứng dụng quản lý, bán hàng sử dụng nội bộ doanh nghiệp
  • Ứng dụng kết nối người dùng (mô hình uber)
  • Ứng dụng e-learning
  • Các ứng dụng khai thác tính năng định vị toàn cầu (GPS), bản đồ (Map)

Quy trình hợp tác phát triển ứng dụng

Liên hệ chúng tôi