Soft world cùng Việt Nam vô địch

Tập thể Softworld ủng hộ hết mình cho đội tuyển Việt Nam